วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

รับทำบัญชีราคาถูก โทร 095-7528323 เริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน รับจดทะเบียน บริษัท ห้าง ร้าน

รับทำบัญชี เริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน ติดต่อ 095-7528323 **

รับจดทะเบียน บริษัท ห้าง ร้าน 

รับทำบัญชีที่บ้าน

รับทำบัญชีราคาถูก **

เดือนละ  1,000  บาท  (บิลซื้อ+บิลขาย+บิลค่าใช้จ่าย)

โทร : ( 086 ) 358-0398  ,  ( 095 )  752-8323     

หรือ โทร:  (02) 682-1551  ,  Line  ID  :   j3238624
http://accounting-freelance-line-id-j3238624.blogspot.com
รับทำบัญชีราคาถูก


รับทำบัญชีอิสระ 

บริการรับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ 1,000 บ.


รับจดทะเบียน บริษัท ห้าง ร้าน


โทร : ( 086 ) 358-0398  ,  ( 095 )  752-8323     

หรือ โทร.  (02) 682-1551 , Line ID :   j3238624

เราคือผู้ทำบัญชี   Freelance  ที่รับทำบัญชี  ยื่นแบบภาษี  

แบบประกันสังคมรายเดือนและปิดงบการเงินประจำปี 

พร้อมนำส่งงบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


โดยแบ่งการรับงานออกเป็น  2  รูปแบบ


1)เข้าปฎิบัติงานที่บริษัทฯลูกค้าอย่างน้อย  1  วันต่อเดือน  

( ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน ) โดย

 - จัดทำแบบภาษีและประกันสังคม งบกำไร (ขาดทุน) 

รายเดือน  ปิดงบการเงินประจำปีพร้อมนำส่งงบ

 - จำนวนวันที่เข้าปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับข้อตกลง  

โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารและความยากง่าย


2)รับเอกสารกลับมาทำที่บ้าน   

ด้วยราคาเริ่มต้นที่  1,000  บาทต่อเดือน  โดย

 - จัดทำแบบภาษีและประกันสังคมรายเดือน  

ปิดงบการเงินประจำปีพร้อมนำส่งงบ

 - อัตราค่าบริการคิดตามจำนวนเอกสารและความยากง่ายของงาน

***  ปัจจุบันเรามีลูกค้ากลุ่มธุรกิจผลิตเสื้อผ้า  

ผลิตของเด็กเล่น  ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและธุรกิจให้บริการ
                                       
พิเศษ :  บริการปิดงบการเงินย้อนหลัง ..... 

กรณียังไม่มีรายการซื้อ - ขาย

ค่าจัดทำบัญชีพร้อมยื่นงบการเงินประจำปี

เหมาจ่าย   8,000  บาทต่อปี

*** อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษี  

เงินเพิ่ม เบี้ยปรับและค่าจัดทำบัญชีสต็อคสินค้า


3) รับจดทะเบียน บริษัท ห้าง ร้าน  


หากท่านสนใจ กรุณาติอต่อกลับเบอร์โทร


โทร : ( 086 ) 358-0398  ,  ( 095 )  752-8323     

หรือ โทร:  (02) 682-1551  ,  Line  ID  :   j3238624

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุภาภรณ์  ณรงค์ทัพซ้าย 

(  แผนกบริการลูกค้า )

หมายเหตุ : 

บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น

ตามกฏหมายไทย  มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี

ต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 150 วัน

หรือภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี  

แม้ว่าจะยังไม่เกิดรายได้หรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตาม  

( นิติบุคคคลส่วนใหญ่จะสิ้นรอบบัญชี ณ. 31 ธันวาคม ของทุกปี ) 

ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  นิติบุคคลนั้น 

จะมีโทษปรับล่าช้าจากกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หรือหมายเรียก-หมายจับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อเปรียบเทียบค่าปรับหรือดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.


http://accounting-freelance-line-id-j3238624.blogspot.com/
http://accounting-freelance-line-id-j3238624.blogspot.com/

http://accounting-freelance-line-id-j3238624.blogspot.com/


http://accounting-freelance-line-id-j3238624.blogspot.com/
รับทำบัญชีราคาถูก